Loistavat eväät työelämään

Opiskelun ensisijainen tavoite on, että opiskelija saa valmiudet suorittaa hyväksytysti Hieronnan ammattitutkinnon näyttökokeet. Hierojaopiskelijan kannalta vielä tärkeämpää on saada riittävät valmiudet työelämään, jotta voi menestyä itsenäisenä hierojana vallitsevassa kilpailutilanteessa. Työelämävalmiuksia harjoitetaan muun muassa yrittäjäopintojen ja asiakasharjoittelun muodossa.

 

Ammattitutkinnon osat ja laajuus

Hieronnan ammattitutkinnon suorittamiseen valmentavan koulutuksen laajuus on 40 ov. Koulutuksen aikana opiskelijat ohjataan hieronnan ammattitutkinnon näyttökokeisiin.

Suomen Hierojakoulujen toimipisteissä opiskeltavat osat ovat

 1. Tuki- ja liikuntaongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 2. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen
 3. Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä
 4. Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen

Hieronnan ammattitutkinnon suorittaminen antaa Koulutetun hierojan pätevyyden ja henkilö merkitään Terveydenhuollon ammattirekisteriin Koulutettuna hierojana.

Mahdollisuus opinto- ja asumistukeen

Suomen Hierojakoulut Oy kuuluu Kela-tuettuihin yksityisiin oppilaitoksiin. Opiskelijat voivat hakea Kelan myöntämää opinto- ja asumistukea. Kela ei kuitenkaan avusta lukukausimaksuissa.  Lue tukien edellytyksistä ja hakemisesta lisää suoraan Kelan sivuilla.

 

Mitä opiskelijalta edellytetään?

Koulutus on suunnattu aikuisille, joten aikaisempi koulutus tai työelämän kokemus on eduksi. Perusvaatimuksia ovat: hyvä fyysinen ja henkinen terveys, suoritettu peruskoulu, suomen kielen hallinta, kiinnostus sosiaali- ja terveysalan palveluammattiin sekä korkea motivaatio alaa kohtaan. Opiskelijan valintaan vaikuttaa SORA -lainsäädäntö:

”Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.”

Mitä opetus sisältää?

Opetussuunnitelman keskeiset sisällöt ovat:

 • hieronnan perusotteet ja fysiologiset vaikutukset sekä hieronnan toteuttaminen
 • anatomian ja fysiologian perusteet
 • asiakaskeskeinen hoitaminen, hierontasuunnitelma ja hoitoympäristö
 • pintalämpö- ja kylmähoidot
 • yleisimpien tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja vammojen tunteminen
 • ohjaustaidot ja oma ergonomia
 • lihashuolto, erilaiset liikuntamuodot ja niveltä tukevat lihasharjoitteet sekä perus ravitsemustieto
 • nivelten tutkiminen ja raajanivelten mobilisointi
 • viestintätaidot
 • itsenäinen ammatinharjoittaminen ja yrittäjyys
 • työelämän taidot, kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä ongelmanratkaisu- ja arviointitaidot
 • vastaanotossa työskentely

Peruskoulutuksen lisäksi harjoitellaan seuraavia menetelmiä:

 • triggerpisteet ja faskialinjat hieronnan tehosteena (Urheiluhierojat)
 • sidekudos- ja poikittaiskäsittelyt
 • mobilisoiva hieronta
 • kinesioteippauksen perusteet