Suomen Hierojakoulut tarjoaa nyt hieronnan erikoisammattitutkintoon valmentavaa koulutusta

Koulutus on tarkoitettu koulutetuille hierojille tai vastaavan tutkinnon suorittaneille.

Elokuussa 2022 Suomen Hierojakoulut ja Hierojakoulu Relaxi yhdistyivät, jolloin Suomen Hierojakoulut aloittaa hieronnan erikoisammattitutkintoon valmentavan koulutuksen tarjoamista. Relaxi on tarjonnut koulutusta Helsingissä, Tampereella, Lahdessa ja Turussa, ja nyt koulutus laajenee myös Suomen Hierojakoulujen koulutusyksikköihin Ouluun, Jyväskylään, Kuopioon ja Seinäjoelle. Koulutus on tarkoitettu koulutetuille hierojille tai vastaavan tutkinnon suorittaneille.

Koulutus koostuu neljästä osa-alueesta:

  1. EAT1: Niska-hartiaseudun ja pään alueen kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen
  2. EAT2: Alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen
  3. EAT3: Yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen
  4. EAT4: Urheilijan lihashuolto

Koulutukset on aikataulutettu niin, että kunkin kuusi kuukautta kestävän osion voi suorittaa järjestyksessä tauotta. Osa-alueiden suoritusjärjestys on myös vapaa! Tarvittaessa voit pitää taukoa koulutusten välillä. Aiemmalla osaamisella ja työkokemuksella voit hyväksilukea joitain tutkinnon osa-alueita.

Koulutus on maksuton

Suomen Hierojakouluilla hieronnan erikoisammattitutkintoon valmentava koulutus on maksuton yrittäjän oppisopimus. Koulutus sisältää sekä lähi- että etäopintoja, joiden jälkeen opiskelija osallistuu näyttötutkintokokeeseen Suomen Hierojakoulujen tiloissa.

Tutustu: Hieronnan erikoisammattitutkinto, Opetushallitus

Opiskele urheiluhierojaksi (EAT)

Urheilijan lihashuolto -opintokokonaisuudesta erikoistut Urheiluhierojaksi (EAT). Valmistuttuasi osaat arvioida urheilijan lihashuollon tarpeen, laatia lihashuollon suunnitelman sekä toteuttaa suunnitelman mukaista hoitoa.

Urheiluhierojana sinulla on tärkeä rooli urheilijan harjoitus- ja kilpailukaudella. Urheiluhierontaa käytetään palauttavana menetelmänä fyysisen suorituksen jälkeen, mutta myös aktivoivana ja valmistavana käsittelynä urheilijan valmistautuessa harjoitukseen tai kilpailusuoritukseen. Urheiluhierontaa käytetään myös hoitomenetelmän osana urheilijan kuntoutuksessa sekä urheilusta aiheutuvien vammojen ennaltaehkäisyssä.

Vain erikoisammattitutkinnon suorittanut hieroja voi käyttää ammattinimikkeen liitettä (EAT).

Niska-hartiaseudun kivun hoitoa tarvitaan enemmän kuin koskaan

Näyttöpäätetyön ollessa yleisimmillään useat asiakkaat tarvitsevat hoitoa niska-hartiaseudun ja pään alueen kipuihin. Erikoisammattitutkinnon ”Niska-hartiaseudun ja pään alueen kipupotilaan toimintakyvyn edistäminen” -osion suorittaneet osaavat arvioida potilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeen, sekä suunnitella ja toteuttaa potilaan toimintakykyä edistävän hoidon niska-hartiaseudun ja pään alueen kiputiloissa.

Opit antamaan asiakkaalle kylmä- ja pintalämpöhoitoja sekä TENS-hoitoja suunnitelman mukaisesti. Koulutuksessa käsitellään leukanivelten, pään, kaularangan, lapaluiden ja rintakehän alueen asentoon ja liikkuvuuteen vaikuttavien lihasten sekä peitinkalvorakenteiden turvalliset hierontatekniikat.

Ala- ja yläraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistäminen

Osa-alueet suorittanut hieroja osaa arvioida ylä- tai alaraajakipuisen potilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeen ja suunnitella sekä toteuttaa potilaan toimintakykyä edistävän hoidon. Opit laatimaan tutkimuksiisi perustuvan hoitosuunnitelman potilaslähtöisesti sekä hoitamaan asiakasta kylmä- ja pintalämpöhoidoilla sekä TENS-hoitomenetelmällä. Koulutuksessa käsitellään myös raajojen liikkuvuuteen vaikuttavat lihakset sekä nivelpintojen liukumista edistävät käsittelyt. Tutkinnon suorittanut henkilö osaa luoda potilaalleen yksilöllisiä raajan liikkuvuuteen ja hallintaan liittyviä harjoitteita.