Hieronnan ammattitutkinnon sisältö

Opiskelun ensisijainen tavoite on, että opiskelija saa valmiudet suorittaa hyväksytysti Hieronnan ammattitutkinnon näyttökokeet. Hierojaopiskelijan kannalta vielä tärkeämpää on saada riittävät valmiudet työelämään, jotta voi menestyä itsenäisenä hierojana vallitsevassa kilpailutilanteessa. Työelämävalmiuksia harjoitetaan muun muassa yrittäjäopintojen ja asiakasharjoittelun muodossa.

Ammattitutkinnon osat ja laajuus

Hieronnan ammattitutkinnon suorittamiseen valmentavan koulutuksen laajuus on 40 ov. Koulutuksen aikana opiskelijat ohjataan hieronnan ammattitutkinnon näyttökokeisiin.

Suomen Hierojakoulujen toimipisteissä opiskeltavat osat ovat

 1. Tuki- ja liikuntaongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 2. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen
 3. Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä
 4. Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen

Hieronnan ammattitutkinnon suorittaminen antaa Koulutetun hierojan pätevyyden ja henkilö merkitään Terveydenhuollon ammattirekisteriin Koulutettuna hierojana.

Mitä opetus sisältää?

Opetussuunnitelman keskeiset sisällöt ovat:

 • hieronnan perusotteet ja fysiologiset vaikutukset sekä hieronnan toteuttaminen
 • anatomian ja fysiologian perusteet
 • asiakaskeskeinen hoitaminen, hierontasuunnitelma ja hoitoympäristö
 • pintalämpö- ja kylmähoidot
 • yleisimpien tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja vammojen tunteminen
 • ohjaustaidot ja oma ergonomia
 • lihashuolto, erilaiset liikuntamuodot ja niveltä tukevat lihasharjoitteet sekä perus ravitsemustieto
 • nivelten tutkiminen ja raajanivelten mobilisointi
 • viestintätaidot
 • itsenäinen ammatinharjoittaminen ja yrittäjyys
 • työelämän taidot, kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä ongelmanratkaisu- ja arviointitaidot
 • vastaanotossa työskentely

Peruskoulutuksen lisäksi harjoitellaan seuraavia menetelmiä:

 • triggerpisteet ja faskialinjat hieronnan tehosteena (Urheiluhierojat)
 • sidekudos- ja poikittaiskäsittelyt
 • mobilisoiva hieronta
 • kinesioteippauksen perusteet