Hakijan opas hierojan peruskoulutukseen

Hakuprosessin eteneminen

  • Jätä hakemuksesi täällä. Järjestelmä ilmoittaa, kun hakemuksesi on lähetetty onnistuneesti.

Kerro hakemuksessasi, millä paikkakunnalla haluat opiskella. Vaihtoehtoisella paikkakunnalla tarkoitetaan sitä, että olet toissijaisesti valmis osallistumaan koulutukseen toisella paikkakunnalla siltä varalta, että ykkösvaihtoehdossasi ryhmät ovat jo täyttyneet. Valitse tämän mukaan myös ryhmä, eli haluatko opiskella arkisin vai viikonloppuopintoina.

  • Otamme sinuun yhteyttä n. 14 arkipäivän sisällä sopiaksemme kanssasi haastatteluajankohdan.
  • Haastattelu pidetään etäyhteydellä. Jos olet muuttanut mielesi esimerkiksi lisäkoulutusten suhteen, voit tehdä muutoksia hakemukseesi haastattelussa.
  • Ilmoitamme sinulle päätöksestä kahden viikon sisällä. Opiskelupaikat täytetään hyväksymisjärjestyksessä haastatteluiden perusteella.

Hakemusten käsittelyissä voi olla ruuhkaa kesä- ja heinäkuussa.

Mitä opiskelijalta edellytetään?

Koulutus on suunnattu aikuisille, joten aikaisempi koulutus tai työelämän kokemus on eduksi. Perusvaatimuksia ovat: hyvä fyysinen ja henkinen terveys, suoritettu peruskoulu, suomen kielen hallinta, kiinnostus sosiaali- ja terveysalan palveluammattiin sekä korkea motivaatio alaa kohtaan. Opiskelijan valintaan vaikuttaa SORA -lainsäädäntö:

”Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
  • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.”

Yleisimmät hakemiseen liittyvät kysymykset

Haluan tehdä muutoksia hakemukseeni, perua hakemukseni tai vapauttaa koulupaikkani.
Ilmoita muutoksista haastattelussa tai ota yhteyttä sähköpostitse niko.rekola@terveystalo.com

Vaatiiko koulutus suojautumista koronavirustautia vastaan?
Tämän hetkinen tartuntatautilaki velvoittaa meitä varmistamaan, että koko hoitohenkilöstöllämme, mukaan lukien opiskelijoilla, on laissa säädetty suoja virusta vastaan. Suojaksi katsotaan joko sairastettu Covid-19 tai rokotus. Lain velvoite on voimassa 31.12.2022 saakka.

Yleisimmät koulutukseen liittyvät kysymykset

Mihin tukiin olen oikeutettu?
Suomen Hierojakoulut Oy kuuluu Kela-tuettuihin yksityisiin oppilaitoksiin. Opiskelijat voivat hakea Kelan myöntämää opinto- ja asumistukea. Kela ei kuitenkaan avusta lukukausimaksuissa.  Lue tukien edellytyksistä ja hakemisesta lisää suoraan Kelan sivuilla.

Voinko hyväksilukea vanhoja opintojani?
Voit hyväksilukea EA1-kurssin, jos ensiapukorttisi on voimassa koko koulutuksen ajan.